عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

با پوتوس، پرنده عجیب و ناشناس آشنا شوید!! (عکس)

مجموعه : دانستنی ها
با پوتوس، پرنده عجیب و ناشناس آشنا شوید!! (عکس)
پوتوس ، پرنده ای عجیب و ناشناخته است.این نوع پرنده در شمال آمریکای جنوبی دیده می شوند.این پرندگان همانند جغد ها شب زی هستند و در طول روز روی كنده هایدرختان بدون حركت استراحت میكنند به گونه ای كه اگر دقت نكنید و یا از حضور او با خبر نباشید او را با كنده درخت یكی فرض خواهید كرد و متوجه آن نخواهید شد.