اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

کیک خونه-سفارش آنلاین کیک تازه خانگی

کیک خونه-سفارش آنلاین کیک تازه خانگی

اینو آویزه گوشت کن و بدان..!

مجموعه : مطالب عاشقانه
اینو آویزه گوشت کن و بدان..!
اینـــو آویـــــــــ ــــــــزه گوشت کــنـــــــــ …!

مگـــه نخوآستــی بــــری؟!!برو دیگه اذیتم نکن

پس اینکــــه گــــریـــــــــ ـــــــه می کــــنم یــآ نـــهــــــــــ !

 

اینــکه شــــآدمـــــــ ــــ  یــــآ نـــهـ !

 
اینکـــه مواظــــــ ــــــــــ ــــــب خــــودم هستــــــــــ ـم یـــآ نــهــــــــــــ !

بـه خــودمـ  ربــــــــ ــــــط دآره

تـــو کـــه بـــه خــــواسته ات رسیـــــــــــ ـــــــــــدیــــــــــــ…

رفتــــــ ــــــــــ ـــــــ ـــــی…

 
پس دیگــــــــه ســــ ـــآکت شو لعنتیــــــــــــــ…..