عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

«بابــه مزاری» در تاریخ یعنی چه؟

یکی از فریاد گران وتاریخسازان معاصرما بود که هــویت به ظاهــر(ننگ آوروتحقیرآمیز) مردم هزار را درداخل وخارج ازافغانستان به عنوان یک هویت(پرافتخاروعاری ازهرگونه دسیسه وخیانت) به معرفی گرفت وازمردم هزاره درسطوح مختلف سیاسی واجتماعی درمقابل اقوام صاحب مقام(پشتون وتاجک) دریک وزنه ای مساوی ازترازو قرارداد که درواقع هرآنچه که ما مدعی آن هســتیم، مرهــون دانستنیها وفداکاریهای اوست که روحش شاد وراهش مســـتدام باد.

نوشتار که تحت عنوان(ازکدام اصل ونسب؟) ازسایت جاغوری یک به نشررسـید، درواقع هــدف ازآن نوع تقاضا وخواهــش است ازاهل«پژوهش،تحقیق وقلم» که دریک چنین شرایط وزمان مساعد زحمت به خرج داده هویت ملی مردم هزاره را به معرفی گرفته به اثبات برسانند که درحقیقت کاری است بزرگ وقابل اهمیت.

بنا براین تلاش دراین زمینه نیاز به یک زمان خاص ندارد واگرهم فرضا چنین هم باشد، دیگر«زمان» درافغانستان برای مردم هــزاره بهتراززمان حاضر پیش نخواهــد آمــد تا مردم ما به راحتی دراین زمینه اقدام ورسیدگی نماید، چرا که هرقدر زمان بگذرد این مردم هزاره است که به اصلیت نژادی وهویت ملی شان بی توجه وناشــناخـــته میماند ونه دیگرمردمانی که به اصل ونسب خویش مینازند!

من ازاظهار نظرات همــه اهل نظر وخصوصا ازآقایان محــمدی، نصیرومحسن زردادی کمال سپاس وتشکر را دارم که بسیار آگاهانه بنده را ضمن اینکه درموضوع مطرح شده آگاهی بخشیده اند، تشویقم نیزنموده اند که مرا واداشت تا به صورت جداگانه درپاسخ به نظرات شما عــزیزان به این نوشتاربپردازم.

و بخصوص با خواندن نظرات آقای محــمدی که درآن ازنگارش ونشرکتاب به نام(هـــویت ملی هزاره) نام برده است مرا بیشتر واداشت تا نسبت به علاقه که درشناخت اصلیت نژادی مردم هزاره دارم، سهمی کوچکی درچگونگی نشراین کتاب بگیرم که بدین جهت به مقدار100 یورو به حساب آقای محمدی درجاغوری واریزخواهم کرد که به قول معروف( برگ سبزاست، تحــفه درویش) با شد تا به گونه ای درزحمات اقای محــمدی وهمکاران محترم شان شریک وسهیم باشم موفق باشید.

X علی بابا خرید بلیط هواپیما بلیط قطار و بلیط هواپیما خارجی