عکسهایی از آتش فشان بی نظیر حتما ببینید

عکسهایی از آتش فشان بی نظیر حتما ببینید
مارتین ریتز به چندین کشور از جمله شیلی، تانزانیا، ایتالیا، ایسلند و قطب جنوب سفر کرده است تا بتواند از دریچه دوربینش به تماشای آتشفشان ها بایستد او علاقه ی عجیبی به آتش فشان ها دارد و دوست دارد مدام از آن عکس بگیرد. این عکاس، دهه گذشته را صرف عکاسی از سرکش ترین آتشفشان ها کرده است.
 
عکسهایی از آتش فشان بی نظیر حتما ببینید
 
مارتین ریترز برای گرفتن بعضی از این عکس ها یک روز صرف کرده است. نزدیک شدن به آتشفشان برای بسیاری از ما مثل کابوس است؛ اما یک عکاس، بسیاری از راه ها را زیر پا گذاشته تا به نزدیکی آتشفشان برسد و گدازه های هولناک آتش را تماشا کند.
 
عکسهایی از آتش فشان بی نظیر حتما ببینید

مارتین ریتز به پندین کشور از جمله شیلی، تانزانیا، ایتالیا، ایسلند و قطب جنوب سفر کرده است تا بتواند از دریچه دوربینش به تماشای آتشفشان ها بایستد. این عکاس، دهه گذشته را صرف عکاسی از سرکش ترین آتشفشان ها کرده است.مارتین ریترز برای گرفتن بعضی از این عکس ها یک روز صرف کرده است.
 
عکسهایی از آتش فشان بی نظیر حتما ببینید
 
عکسهایی از آتش فشان بی نظیر حتما ببینید
 
عکسهایی از آتش فشان بی نظیر حتما ببینید
 
عکسهایی از آتش فشان بی نظیر حتما ببینید
 
عکسهایی از آتش فشان بی نظیر حتما ببینید
 
عکسهایی از آتش فشان بی نظیر حتما ببینید
 
عکسهایی از آتش فشان بی نظیر حتما ببینید
 
عکسهایی از آتش فشان بی نظیر حتما ببینید
 
عکسهایی از آتش فشان بی نظیر حتما ببینید
 
عکسهایی از آتش فشان بی نظیر حتما ببینید
 
عکسهایی از آتش فشان بی نظیر حتما ببینید
 
عکسهایی از آتش فشان بی نظیر حتما ببینید
 
عکسهایی از آتش فشان بی نظیر حتما ببینید
 

مطالب خواندنی و جالب

گالری عکس های دیدنی و جالب