شعر زیبای تقصیر تو نیست

شعر زیبای تقصیر تو نیست
هرچه هست زیر سر پاییز است
که به نسیمی عقل را می رباید
تا دل
بی اگر و امایی
تنگ توشود.

آ. کلوناریس، شاعر یونانی

این شعر زیبا را سروده است

مطالب خواندنی و جالب

گالری عکس های دیدنی و جالب