شعر زیبا از هلنا کورده‌رو

شعر زیبا از هلنا کورده‌رو
خیلی‌ها خود را برای جنگ آماده می کنند.
                                                       لازم است.

دیگران خود را برای جهان آماده می‌کنند،
                                                       ضروری است.

بعضی‌ها خودشان را برای مرگ آماده می‌کنند
                                                       طبیعی است.

تو خودت را برای عشق آماده می‌کنی
                                   و چقدر بی‌دفاعی
                                                       در برابر جنگ،
                                                                در برابر جهان،
                                                                               در برابر مرگ.
                                                                                                         و دربرابر همه ی مردم

مطالب خواندنی و جالب

گالری عکس های دیدنی و جالب