اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

چرا فیبرها جلوی انباشته شدن چربی ها را می گیرند؟

چرا فیبرها جلوی انباشته شدن چربی ها را می گیرند؟
زمانی که فیبر بیشتری مصرف می کنیم کالری ها کم تر مجال انباشتگی می یابند. می پرسید چرا ؟ به خاطر این که :

۱ فیبرها ترشح هورمون انسولین که باعث انباشتگی کالری ها می شود را کاهش می دهند که بسیار برای لاغری مواثر است.

۲ فیبرها از طریق مدفوع بخشی از چربی های موجود در غذاها را دفع می کنند. توصیه می کنیم برای پیشگیری از انباشتگی کالری ها و تجمع چربی ها فیبرها را دریابید.