جلیل صفر بیگی و دوبیتی جالبش

جلیل صفر بیگی و دوبیتی جالبش
نه سیب نه گندم است بین من و تو

بین من و تو گم است بین من وتو

این عشق که دیگران از او می گویند

یک سوءتفاهم است بین من و تو

 

از : جلیل صفربیگی این دو بیتی جالب

مطالب خواندنی و جالب

گالری عکس های دیدنی و جالب