اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

قرص های ضدبارداری روز بعد

قرص های ضدبارداری روز بعد
اگر لانه سازی (استقرار تخمک در دیوارۀ رحم) هنوز در جریان باشد، لوونورژسترل هیچ تأثیری ندارد. بنابراین فقط ظرف 72 ساعت (3 روز) بعد از برقراری ارتباط مؤثر هستند. اما ایده آل ترین شرایط این است که Norlévo® ظرف 24 ساعت بعد از برقراری رابطه مصرف شود.

در حالی که یولی پریستال (EllaOne®)، مدت زمان بیشتری مؤثر است و تا پنج روز بعد از برقراری ارتباط می‌تواند مورد مصرف قرار گیرد.

در تمام موارد، هر چه زودتر اقدام شود بهتر است این را بدانید: قرص های ضدبارداری روز بعد نمی‌تواند جلوی بارداری را که در جریان است بگیرد، فقط مانع از شروع آن می‌شود.


خوب است بدانید که قراردادن دستگاه IUD در صورت تأخیر، به عنوان جایگزین شناخته می‌شود زیرا کار آن این است که طی 5 روز بعد از تاریخ تخمک گذاری مانع بارداری شود.