اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

کیک خونه-سفارش آنلاین کیک تازه خانگی

کیک خونه-سفارش آنلاین کیک تازه خانگی

ساخت Setup برای نصب و Install برنامه

ساخت Setup برای نصب و Install برنامه
بدین منظور:

ابتدا از قسمت Start گزینه Run را انتخاب کنید و در آن کلمه ی Iexpress را تایپ کنید. متظر بمانید تاپنجره ی Iexpress ظاهر شود.روی گزینه ی Next کلیک کنید تا بعدی برود.گزینه Extract Files Only را انتخاب کنید و روی Next کلیک کنید.در اینجا یک نام برای فایل تون انتخاب کنید. قسمت بالایی. و بعد روی Next کلیک کنید.


گزینه ی No Prompt را انتخاب کنید و روی Next کلیک کنید. توجه داشته باشید اگر در این قسمت گزینه ی Prompt User Width را انتخاب کنید سوالی در مورد ادامه نصب از کاربر پرسیده می شود ، که آیا برای نصب آماده است یا نه ؟گزینه پیش فرض را انتخاب کنید. و روی Next کلیک کنید.

در اینجا فایل مورد نظر خود را اضافه کنید. مثلا فایل یک فونت یا یک عکس در اینجا می بینید که فقط می توانید یک فایل انتخاب کنید. برای انتخاب کل فایل ، فایل مورد نظر را به صورت Zip در آورید. حالا روی Next کلیک کنید.در اینجا نمایش می دهد که فایل شما در ویندوز چگونه نشان داده شود. گزینه پیش فرض را انتخاب کنید و روی Next کلیک کنید.

در اینجا گزینه ی Display Message را انتخاب کنید تا بعد از نصب نشان دهد که نصب با موفقیت به اتمام رسیده است. بعد روی Next کلیک کنید.در اینجا با یک مسیر برای ذخیره فایل خود انتخاب کنید. روی Next کلیک کنید.در این جا گزینه ی Don’t Save را انتخاب کنید. و روی Next کلیک کنید.در اینجا روی Next کلیک کنید.فایل ما با موفقیت به اتمام رسیده است. روی Finish کلیک کنید.