سوختن و ساختن به چه قیمتی

مجموعه : مطالب عاشقانه
سوختن و ساختن به چه قیمتی
به ثانیه ها گوش می کنم

و چشمهایم را می بندم و اشک میریزم

چقدر خسته ام

چقدر دلم می خواهد همینجا بین عبور و مرور مدام ماشین ها

 
و مردم دراز بکشم و دنیا را به ایستادن وا دارم

چقدر دلم می خواهد بروم بالا ترین جای شهر بایستم و بلند بلند بخندم…

به خودم و به دردهایی که هیچ درمانی برایشان تجویز نمی کنی…

 

خودم حکیم دلم هستم

مطالب خواندنی و جالب

گالری عکس های دیدنی و جالب