آدم ها می آیند…اما از کجا

مجموعه : مطالب عاشقانه
آدم ها می آیند…اما از کجا
خودشان را نشان می دهند…

وقتی که برایت مهم نیست…

اصرار می کنند

اصرار برای اثبات وجودشان
،
برای اثبات بودنشان و ماندنشان

اصرار می کنند که تو نیز باشی همراهشان…

همان آدم ها
،
وقتی که پذیرفتی بودنشان را
،
ماندنشان را…

وقتی که باورشان کردی…

می روند

به بهانه‌ های پوچ

به بی‌ بهانگی

به سادگی می روند…

می روند و تو می مانی با باوری که ……

مطالب خواندنی و جالب

گالری عکس های دیدنی و جالب