عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

آدم ها می آیند…اما از کجا

مجموعه : مطالب عاشقانه
آدم ها می آیند…اما از کجا
خودشان را نشان می دهند…

وقتی که برایت مهم نیست…

اصرار می کنند

اصرار برای اثبات وجودشان
،
برای اثبات بودنشان و ماندنشان

اصرار می کنند که تو نیز باشی همراهشان…

همان آدم ها
،
وقتی که پذیرفتی بودنشان را
،
ماندنشان را…

وقتی که باورشان کردی…

می روند

به بهانه‌ های پوچ

به بی‌ بهانگی

به سادگی می روند…

می روند و تو می مانی با باوری که ……