باورتان می شود این ماهی زیبا راه می رود (عکس)

باورتان می شود این ماهی زیبا راه می رود (عکس)
این ماهی به ماهی صورتی دست دار معروف شده و از گونه ماهی‌ های دست‌ دار به شمار می‌ آید که برای اولین بار در سال 1999 توسط دانشمندان کشف شدند.نکته قابل توجه درباره این ماهی استفاده آن از باله‌های خویش برای راه رفتن در کف دریاها و اقیانوس‌های به جای شنا کردن است.دانشمندان برآورد کرده‌اند
 
باورتان می شود این ماهی زیبا راه می رود (عکس)
 
که این ماهی از 50 میلیون سال پیش در دریاها و اقیانوس‌ها زندگی می‌کرده است، اما هم اکنون فقط در جنوب شرقی استرالیا گونه‌هایی از آن کشف شده است که بسیار زیبا ولی نادر و کمیاب است که همه ی مردم این ماهی را دوست دارند.
 
 این جانور عجیب باله های شبیه بال دارد. چشم های سفره ماهی در بالای بدنش و دهانش در زیر آن است.سفره ماهی ، دمی باریک و شلاق مانند دارد و مجهز به یک یا چند خار اره مانند می باشد  که در انتها، به غده های زهری متصل است. زخمی که در اثرضربه ی این دم ایجاد می شود ، بسیار دردناک استو خیلی دیر و به سختی بهبود می یابد .سفره ماهی اغلب نصف بدنش را در زیر شن پنهان می کندو منتظر گرفتن ماهی ها و صدف داران دیگر در بستر  دریا

میماند.بیش تر سفره ماهی ها در آب های گرم زندگی می کنند.به سفره ماهی اژدری ، سفره ماهی برقی نیز می گویند .این جاندارعجیب ، به طعمه اش شوک الکتریکی می دهد .شدت شوک به 220 ولت می رسد که برای از پایآوردن انسان کافی است و در طرف سر خود ، اندام هایبزرگی برای تولید برق دارد.بنابراین؛ زمانی که همه ی سلول ها به طور هم زمانتخلیه می شوند، جریانی با آمپر بالا ایجاد می شود .سفره ماهی مانتا اغلب به دلیل شاخهایش ،شیطان ماهینامیده می شود .