اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

جشن دهمین سالگرد جدایی دوقلوهای فیلیپینی! (عکس)

جشن دهمین سالگرد جدایی دوقلوهای فیلیپینی! (عکس)

 این دو قلوهای فلیپینی جشن دهمین سالگرد جدایی از یکدیگر را میگیرند.مادر این دوقلو های فلیپینی میگوید وقتی انها را به دنیا اوردم دکتر به من گفت یکی را انتخاب کن تا ان زنده بماند و گرنه تا انتها باید به یکدیگر بچسبند.

جشن دهمین سالگرد جدایی دوقلوهای فیلیپینی! (عکس)

مادر میگیود که من هم در جواب دکتر گفتم نمیتوانم.ولی دکترهای اینجا از من نخواستند که یکی را انتخاب کنم.انها هنگامی که به هم متصل بدند نمیتوانستند بشینند اطراف را نگاه کنند به سادگی غذا بخورند یا یکدیگر نگاه کنند.

جشن دهمین سالگرد جدایی دوقلوهای فیلیپینی! (عکس)

ان ها که اکنون ۱۲ سال دارند ده سال پیش هنگامی که دو ساله بودند به امریکا میروند و در نیویورک از یکدیگر جدا میشوند.البته این عمل جراحی اسیب هایی به سمت راست مغز قل کوچکتر زده است که باعث شده است استفاده از دست پای راستش برایش کمی سخت باشد.

جشن دهمین سالگرد جدایی دوقلوهای فیلیپینی! (عکس)