اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

شکنجه کودک چینی توسط مادر سنگدل (عکس)

مجموعه : مجله خبری روز
شکنجه کودک چینی توسط مادر سنگدل (عکس)

مادر بی رحم چینی برای آنکه پسر 6 ساله اش تکالیف مدرسه را انجام نمی داده با سیم او را مورد ضرب و شتم قرار می داده است.

گفته شده پلیس این مادر سنگدل چینی را بازداشت کرده است.

رسانه های چینی گزارش دادند که هفته پیش نیز خانواده ای برای تنبیه پسر 24 ساله شان برای بازدارندگی او از سرقت فرزندشان را به تخت زنجیر کرده بودند.

شکنجه کودک چینی توسط مادر سنگدل (عکس)

شکنجه کودک چینی توسط مادر سنگدل (عکس)