چینی ها خنده مصنوعی هم اختراع کردند (عکس)

چینی ها خنده مصنوعی هم اختراع کردند (عکس)

چینی ها خنده مصنوعی هم اختراع کردند (عکس)

 

این وسیله برای ایجاد لبخند زیبا در عکسهای سلفی به کار میرود! به گزارش ایران ناز در بين محصولات چيني شايد فقط خنده چيني را نشنيده باشيد.

 

چینی ها استاد ساختن جنسهای فیک و تقلبی هستند ! بعد از ساخت خورشید مصنوعی اینبار چشممان به خنده مصنوعی هم روشن شد ! دیگر نگران رنگ دندانها و ردیف نبودن دندان و زشتی لبخندتان نباشدی !

 

چینی ها خنده مصنوعی هم اختراع کردند (عکس)

 

زیبایی خنده شما در عکسهای سلفی فقط با یک محصول ساده از ابتکارات چینی ها تامین میشود!

مطالب خواندنی و جالب

گالری عکس های دیدنی و جالب