اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

رکورد جالب مرد چینی با تحمل 2 هزار نیش زنبور (عکس)

رکورد جالب مرد چینی با تحمل 2 هزار نیش زنبور (عکس)

ایران ناز: گائو بینگو درحالی که یک میلیون و صدهزار قطعه زنبور عسل روی بدنش جا خوش کرده بودند سیگار خود را دود می کرد و بدین ترتیب رکورد جدیدی ثبت کرد.

این مرد 55 ساله با تحمل 109 کیلوگرم زنبور عسل رکورد قبلی خود را که تحمل 85 کیلوگرم از این حشره بود شکست و علی رغم به جا ماندن 2 هزار جای نیش زنبور روی بدنش زنده ماند.

 

بینگو 35 سال است که به کار پرورش زنبور مشغول است.

او هنگام رکورد زنی برای جذب زنبورها ابتدا چند قطعه ملکه ی زنبور روی بدن خود می گذارد تا زنبورهای کارگر به سویش جذب شوند و بعد هم صندوقهای حاوی زنبور را روی بدنش تخلیه می کنند.

 

رکورد جالب مرد چینی با تحمل 2 هزار نیش زنبور (عکس)

رکورد جالب مرد چینی با تحمل 2 هزار نیش زنبور (عکس)

 رکورد جالب مرد چینی با تحمل 2 هزار نیش زنبور (عکس)

 

رکورد جالب مرد چینی با تحمل 2 هزار نیش زنبور (عکس)