اقدام عجیب این زن چینی در فرودگاه (عکس)

اقدام عجیب این زن چینی در فرودگاه (عکس)

 ایران ناز: مسافر چینی قبل از عبور از گیت  خروجی در فرودگاه کونمینگ چین قصد داشت به همراه یک قبضه چاقوی پنهان شده در بین موهایش عبور کند.

پس از فاش شدن این موضوع توسط مامورین امنیتی در فرودگاه زن میانسال مدعی شد که  چاقو را تنها به قصد میوه پوست کردن باا خود به همراه داشته است.

این زن میانسال چاقو را مانند یک گیره سر در داخل موهایش پنهان کرده بود که حین عبور از گیت حساس به فلز دستگیر شد.

 

 

اقدام عجیب این زن چینی در فرودگاه (عکس)

اقدام عجیب این زن چینی در فرودگاه (عکس)

 

مامورین امنیتی برای برقراری امنیت فرودگاه چاقو این زن را مصادره کردند. زن مسافر میانسال پس از بازداشت شدن بدون پرداخت جریمه آزاد شد.

مطالب خواندنی و جالب

گالری عکس های دیدنی و جالب