اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

ویژگی های شخصیتی انسان های کامل

مجموعه : سبک زندگی
ویژگی های شخصیتی انسان های کامل

انها می دانندچه گونه بگویند نه وقتی در می یابند که موضوعی باغث ضرر در زندگی شان است و یا تحولی در زندگی انها ایجاد نمی کند به راحتی و قاطعیت می گویند نه

آنها از فکر خوب استقبال می کنند و وقتی می خواهند کاری بکنند از خود می پرسند که ایا این کار ضروری است و ایت مهم است که من این کار را انجام دهم.

انها به کمال خود می پردازند .ولی ضرورت ندارد که هر چیزی را کامل انجام دهید بلکه سعی بر این داشته باشید که وظیفه خود را انجام دهید .

انها اموال را از احساس جدا می کنند .حتما شنیده اید که پول علف خرس نیست پس سعی کنیدبا درایت زندگی حود را مدیریت کنید و پول خود را بیهود ه خرج نکنید .
چیزی را که لازم ندارند مالک نمی شوند .

وقتی چیزی را محتاج نیستید آن را تهیه نکنیدو هزینه بیهوده برای خود نتراشید .بهتر است پول خود را پس انداز کنید .

آنها از هر چیز درست استفاده می کنند .از عابر بانک از ادرس ایمیل .راه موفقیت اموختن راه درست برای انجام کاری است .

آنها وقتی برنامه ریزی می کنند جزئیات را در نظر می گیرند و با رعایت تمام موازین برنامه ریزی خود را مدون می سازند .

آنها وقت گذران نیستند .و از وقت خود بدرستی استفاده می کنند .هر ثانیه برایشان ارزشمند است و برایش برنامه دارند .

انها به کیفیت اهمیت بیشتری می دهند تا به کمیت

آنها بر روی یک کار تمرکز می کنند و سعی می کنند تا ان را به خوبی انجام دهند تا اینکه چند کار را به طور متوسط انجام دهند و انژی خود را صرف کارهای بی اساس نمایند . در ضمن اینکه از هر چیزی لذت میبرند و سعی می کنند تا از هر چیزی به خوبی استفاده نمایند