اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

پند و اندرزهای تصویری مادران به دختران دم بخت

پند و اندرزهای تصویری مادران به دختران دم بخت

بی تردید والدین بهترین دوست انسان محسوب می شوند.انها کوله باری از تجربه را به همراه دارند.در مصاحبه صورت گرفته با برخی مادران انها توصیه های بسیار جالب برای دختران دم بخت خود دارند.

 

پند و اندرزهای تصویری مادران به دختران دم بخت

عاشق کسی شو که با عیبهای تو کنار آید

 

پند و اندرزهای تصویری مادران به دختران دم بخت

سعی کن محتاج کسی نباشی!خودت اسباب خوشی خودت را فراهم کن

 

پند و اندرزهای تصویری مادران به دختران دم بخت

سعی کن شخصی را برای خودت پیدا کنی که بدون ارایش هم عاشق تو باشد

 

پند و اندرزهای تصویری مادران به دختران دم بخت

اگر بخواهی همه را از خود خوشنود نمایی سهم تو از خوشی اندک خواهد بود

 

پند و اندرزهای تصویری مادران به دختران دم بخت

دوستی چیزی است که می اید و می رود اما خانواده همیشه کنار تو هستند

 

پند و اندرزهای تصویری مادران به دختران دم بخت

هنگامی که برای اولین بار قلبت شکست فکر نکن زندگی به پایان رسیده است بلکه شخص بهتر از اولی بهتر از اولی در انتظار توست