اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

کار احمقانه و دیدنی پسری با نامزدش بالای یک دره!

کار احمقانه و دیدنی پسری با نامزدش بالای یک دره!
یک گروه به مکان نامعلومی در ایالت یوتای آمریکا رفته و کارهای هیجان انگیزی انجام دادند.

  کار احمقانه و دیدنی پسری با نامزدش بالای یک دره!

 

کار احمقانه و دیدنی پسری با نامزدش بالای یک دره!

به گزارش ایران ناز،  آنها طناب بلندی را به یک صخره بسته بودند و با آن به درون دره عمیق و باریک شیرجه می رفتند و مانند یک آونگ به نوسان می افتادند. این کار هیجان زیادی دارد و همه افراد نمی توانند آن را انجام دهند.

  کار احمقانه و دیدنی پسری با نامزدش بالای یک دره!

 عمق دره 400 فوت (حدودا 121 متر) بود و حتی نگاه کردن به درون آن ترس به جانشان می انداخت.

  کار احمقانه و دیدنی پسری با نامزدش بالای یک دره!

 در این گروه یک دختر به نام جسیکا پاول وجود داشت که نامزد یکی از آنها بود. هنگامی که نوبت به او رسید از این کار امتناع کرد ولی نامزدش که می خواست او حتما این کار را امتحان کند به آرامی او را به لبه پرتگاه برد و ناگهان به درون دره پرتابش کرد.

  کار احمقانه و دیدنی پسری با نامزدش بالای یک دره!

  کار احمقانه و دیدنی پسری با نامزدش بالای یک دره!

 دختر بیچاره از شدت ترس و استرس جیغ های بلندی می کشید و در همان حال فریاد زد "من از تو جدا می شوم". پس از حدود 45 دقیقه نوسان خوردن درون دره، ظاهرا جسیکا از این کار بدش نیامد و هیجان وارد شده به او باعث شد تا از کار نامزدش تشکر هم بکند!

  کار احمقانه و دیدنی پسری با نامزدش بالای یک دره!

  کار احمقانه و دیدنی پسری با نامزدش بالای یک دره!

 حالا دیگر ترس جسیکا ریخته بود و دلش می خواست چندین بار این کار را انجام دهد. آنها به غیر از تاب بازی، با بستن طناب به دو طرف دره از روی آن عبور کردند و با چتر نیز از بالای آن پریدند. آنها از کارشان فیلم گرفتند و در یوتیوب منتشر کردند. این فیلم در مدت زمان کمی بیش از 4 میلیون بازدید کننده داشت.

  کار احمقانه و دیدنی پسری با نامزدش بالای یک دره!