شوخی بچه تمساح با فیل سوژه ی همگان شد (عکس)

شوخی بچه تمساح با فیل سوژه ی همگان شد (عکس)
ببخشید بچه جان، من فقط می خواستم کمی آب بخورم و اصلا حوصله ندارم!….تمساح جوانی به فیلی حمله برد و خرطوم او را گرفت؛ اما …. تصاویر این صحنه را که در پارک ملی زامبیا رخ داده، در این گزارش ملاحظه می کنیدببخشید بچه جان، من فقط می خواستم کمی آب بخورم و اصلا حوصله ندارم!
 
شوخی بچه تمساح با فیل سوژه ی همگان شد (عکس)

تمساح جوانی به فیلی حمله برد و خرطوم او را گرفت؛ اما هیچ فکر نمی کرد این غذا از گلویش پایین نرود. فیل هم با یک تکان خرطومش را از میان آرواره های تازه-کار تمساح بیرون آورد و حیوان جوان را از خود دور کرد.تصاویر این صحنه را که در پارک ملی زامبیا رخ داده، ملاحظه می کنید:
 
شوخی بچه تمساح با فیل سوژه ی همگان شد (عکس)
 
شوخی بچه تمساح با فیل سوژه ی همگان شد (عکس)
 
شوخی بچه تمساح با فیل سوژه ی همگان شد (عکس)