اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

تمساحی که مانند شتر است (عکس)

تمساحی که مانند شتر است (عکس)
مردم برزیل از مشاهده تمساح گوژپشتی که 3 متری به شدت شگفت زده شده اند به طوری که این تمساح به عنوان اولین تمساح گوژپشت جهان توصیف شده است بسیار وحشتناک است.مطمئنا نمی توان تسماح ها را در زمره زیباترین موجودات طبیعت دانست اما این تمساح بینوا با داشتن یک قوز روی پشت خود ظاهر بدتری پیدا کرده است.
 
تمساحی که مانند شتر است (عکس)

این سوسمار تنها توسط پل گلدستاین عکاس حیات وحشت در تالابهای برزیل مشاهده شد.گلدستان گفت که راهنماهای محلی به وی گفته اند که این نخستین بار است که تمساحی با این شکل و شمایل را مشاهده می کنند.اگرچه تمساح ها همواره در گروه های بزرگتر مشاهده می شوند این تمساح 3.35 متری گوژپشت تنها بوده است.گمانه زنی کارشناسان برای توضیح علت این قوز از جراحت حین مبارزه یا نقص مادرزادی متنوع و مختلف است.