روز فریاد در برابر سیستم تبعیض

روز فریاد در برابر سیستم تبعیض
جاغوری یک، روز چهارم حمل را به پاس گرامی­داشت خون طیبه حکیمی، که قربانی سیستم تبعیض­آمیزِ قوم­گرا، فاشیستی و حق کشی وزارت تحصیلات عالی شده است؛ «روز فریاد در برابر سیستم تبعیض و بی­عدالتی در تحصیلات عالی افغانستان» نام نهاده و آن­را برای همیشه گرامی و یاد آن­را زنده نگه خواهد داشت. از همه جراید کشور، مطبوعات، اهل فرهنگ و وجدان­های بیدار تقاضا داریم این روز را با برنامه­های متنوع زنده نگه دارند.

جاغوری در دوران بی­حکومتی و جهاد نیز چراغ دانش را روشن نگهداشتند و در آغازین روزهای حکومت جدید انبوهی از دانش آموزان آماده ورود به دانشگاه­ها شدند! روزگاری که اوغان­ها مصروف قتل، غارت، انتحار و ویرانی این مملکت بود!! با گذشت چند سال از حکومت جناب جلالت مآب!! کرزی صاحب و با نبود متقاضی از سایر مناطق افغانستان، دانشجویان جاغوری این فرصت را یافتند تا حدودی به دانشگاه­ها و آموزش عالی راه پیدا کنند. متاسفانه طول نکشید که طراحان تبعیض و تمامیت خواهی،

 
زمزمه­ی سهمیه بندی دانشگاه­ها را به راه انداختند و عملا انجام دادند؛ نشانه­ی آن ورود افراد کم سواد و با نمره­های بسیار کم در دانشگاه­ها از قوم ناراضی و تمامیت خواه اوغان بود. اگر چه از طرح سهمیه­بندی کردن دانشگاه­ها چون ناگفتنی و غیر منطقی بود رسما چیزی اعلان نشد ولی در عمل با توجه به آمار منتشره از کانکور نشان می­دهند که این مسئله به صورت غیر رسمی کاملا اجرا گردیده است. نتیجه آن را در باز ماندن صدها دانشجو از آموزش عالی می­توان دید.

در پاسخ به این بی­عدالتی­ها هر کس به شیوه­ای واکنش نشان می­دادند، ولی طیبه حکیمی با شناختی که زهر این تبعیض را با روح و روان و تمام وجود حس کرده؛ به شیوه­ی دیگر به نمایش می­گذارد! تا شاید توجه و گوشِ کرِ جهانیان که به ظلم بی­حد و حصری که در طول تار یخ و نیز هم اکنون بر آن­ها روا داشته است جلب نماید.گرچند روش طیبه حکیمی را نمی­توان حمایت کرد؛ ولی این یک روی سکه است، روی دیگرش نشان از بی­عدالتی‌هایی است که در این کشور آن هم در این وزارت خانه تحصیلات عالی مملکت رخ می­دهد!

طیبه حکیمی به درستی درک کرده بود در کشوری که فاشیزم قومی اساس و زیر بنای آن را تشکیل دهد؛ برای رسوای آن از آخرین نفس و با تمام دارایی­اش؛ وجودش، روحش، روانش  به مقابله برخیزد و تمام هستی­اش فدا کند!جان طیبه، فدا شد، تا طبل رسوایی فاشیزم دولتی و دار داسته­اش به صدا درآید و پژواک این اعتراض نفس­گیر و جانستان در رسانه های جهان و گوش جهان مدرن بپیچید!

جاغوری یک، روز چهارم حمل را به پاس گرامی­داشت خون طیبه حکیمی، که قربانی سیستم تبعیض­آمیزِ قوم­گرا، فاشیستی و حق کشی وزارت تحصیلات عالی شده است؛ « نظر شما چیست فریاد در برابر سیستم تبعیض و بی­عدالتی در تحصیلات عالی افغانستان» نام نهاده و آن­را برای همیشه گرامی و یاد آن­را زنده نگه خواهد داشت. از همه جراید کشور، مطبوعات، اهل فرهنگ و وجدان­های بیدار تقاضا داریم این روز را با برنامه­های متنوع زنده نگه دارند.

مطالب خواندنی و جالب

گالری عکس های دیدنی و جالب