عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

فروشگاهی بزرگ در بانکوک که تبدیل به یک جاذبه دیدنی شده است! (عکس)

مجموعه : گوناگون
فروشگاهی بزرگ در بانکوک که تبدیل به یک جاذبه دیدنی شده است! (عکس)

 این فروشگاه بزرگ چند طبقه در بانکوک که زمانی مرکز تجارت جهانی نامیده میشده است چند سالی است که بدلیل آتش سوزی در آن متروکه شده است .

پس از سیلی که در این شهر آمد زیر زمین این شهر تبدیل به یک دریاچه مصنوعی با تعداد زیادی ماهی شد . هم اکنون یکی از جاذبه های دیدنی در بانکوک محسوب میشود و حتی از این ماهی ها به توریست ها فروخته میشود.

فروشگاهی بزرگ در بانکوک که تبدیل به یک جاذبه دیدنی شده است! (عکس)

فروشگاهی بزرگ در بانکوک که تبدیل به یک جاذبه دیدنی شده است! (عکس)

فروشگاهی بزرگ در بانکوک که تبدیل به یک جاذبه دیدنی شده است! (عکس)

فروشگاهی بزرگ در بانکوک که تبدیل به یک جاذبه دیدنی شده است! (عکس)

فروشگاهی بزرگ در بانکوک که تبدیل به یک جاذبه دیدنی شده است! (عکس)

فروشگاهی بزرگ در بانکوک که تبدیل به یک جاذبه دیدنی شده است! (عکس)

فروشگاهی بزرگ در بانکوک که تبدیل به یک جاذبه دیدنی شده است! (عکس)

فروشگاهی بزرگ در بانکوک که تبدیل به یک جاذبه دیدنی شده است! (عکس)