اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

هتک حرمت زنان ایرانی در کنسرت خواننده های مشهور

مجموعه : مجله خبری روز
هتک حرمت زنان ایرانی در کنسرت خواننده های مشهور

این کنسرت قرار بود با اجرای سه خواننده لس آنجلسی یعنی جمشید ، منصور و ابی همراه باشد که بدلیل عدم توجه برگزار کنندگان به مسایل امنیتی و همچنین پوشش نامناسب  نیمه عریان برخی زنان شرکت کننده اخبار تاسف باری از این برنامه ضدفرهنگی را منعکس کرد.

هنگام اجرای منصور جوانی ازاهالی اربیل روی جایگاه رفته و با سیلی به گوش او زده و با وی و عوامل جایگاه درگیر می شود؛ ابی هم جرات نکرد به روی صحنه بیاید. این درگیری به ضد و خورد شرکت کنندگان و شهروندان اربیلی ختم می شود .

هتک حرمت زنان ایرانی در کنسرت خواننده های مشهور

ازدحام و درگیری آنجایی به اوج خود می رسد که صدای شلیک گلوله از 2 نقطه سالن شنیده شده و همین امر موجب ترس مردم و تلاش برای خروج از سالن می شود که بدلیل عدم پیش بینی مناسب برای خروج از سالن بسیاری از مردم دچار مشکل می شوند.

برخی از حاضرین نیز با حمله به صحنه اجراء ، سازهای موسیقی را شکستند و آنها را به میان مردم پرت کردند.

به گزارش بولتن نیوز، از سوی دیگر زنان شرکت کننده در این کنسرت از سوی جوانان اربیلی مورد تعرض قرار گرفتند و با لباسهای پاره و تن عریان از این کنسرت بیرون آمدند .عده ائی هم که تا توان داشتند فرار کردند تا مورد ضرب و شتم قرار نگیرند.

این در حالی بود که نماینده های مسئولین حزب دمکرات کردستان عراق هم در این کنسرت حضور داشتند.

 در خاتمه پلیس با حمله به مردم بوسیله شوکر آنها را پراکنده کرد. آنچه که می ماند تاسف چند باره برای هموطنانی است که با رفتن به چنین مکانهای باعث شرم ایرانیها در هر جا و مکانی می شوند و از این مهمتر هتاکی جوانان در مقابل چشمان نیروهای پلیس به زنان و دختران ایرانی است که دل هر ایرانی را در اربیل آزرد.

هتک حرمت زنان ایرانی در کنسرت خواننده های مشهور

به گزارش ایران ناز، علیرغم تلاش برخی شبکه های ماهواره ای برای آرام جلوه دادن این برنامه شبکه من و تو که سردمدار این گونه حرکتها می باشد نیز نتوانست منکر این بی حرمتی شده و با نشان دادن هجوم مردم برای خروج از سالن و تصاویری از محل برگزاری کنسرت سعی در توجیه این حرکت می شود.

خبرنگار این شبکه درگفتگو با یک جوان حاضر در برنامه که موفق شده بود از سالن خارج شود با قطع اعتراض این جوان تلاش می کند خوانندگان لس آنجلسی را تطهیر کرده و آنان را محبوب مردم معرفی نماید.

این خبرنگار بدون کمترین اشاره به تعرض های صورت گرفته فقط به عدم مناسب بودن توزیع بلیط، محل برگزاری مراسم و درگیری ایجاد شده اشاره کرده و خطاب به ابی این مراسم را در خارج از شان ایرانی ها معرفی می نماید.

هتک حرمت زنان ایرانی در کنسرت خواننده های مشهور

هتک حرمت زنان ایرانی در کنسرت خواننده های مشهور