عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

وجود دایناسور وحشتناک در محل کار (عکس)

وجود  دایناسور وحشتناک  در محل کار (عکس)
تلویزیون ژاپن در برنامه دوربین مخفی خود در محل كار فردی ، روباتی به شكل دایناسور را قرار داده بود تا با این كار او را بترسانند ، اما این اتفاق به حدی موجب وحشت این كارمند ژاپنی شده که  كه خشم مردم ژاپنی را برانگیخته است زیرا باعث ترس بسیار در مردم شده است.
 
وجود دایناسور وحشتناک در محل کار (عکس)

 این مرد ژاپنی پس از دیدن این روبات دایناسور فرار را بر قرار ترجیح داده و از این بابت وحشت غیر عادی را تجربه كرده و به همین دلیل این اقدام برنامه سازان تلویزیون ژاپن را منطقی ندانسته و تصمیم دارد تا از آنها شكایت كند.مردم ژاپن نیز با غیرمنطقی خواندن این اقدام ، خواستار عذرخواهی تلویزیون ژاپن از این اقدام هستند.
 
وجود دایناسور وحشتناک در محل کار (عکس)
 
وجود دایناسور وحشتناک در محل کار (عکس)
 
وجود دایناسور وحشتناک در محل کار (عکس)