عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

تصور نکنید که می‌دانید

تصور نکنید که می‌دانید
 تجربه فرد چه بوده است. راه‌های متفاوت دیگری هم برای بیان تفاوت جنسیتی وجود دارد. فکر اسیر شدن در بدن زن/مرد و اینکه همه دوجنسه‌ها به دنبال مصرف هورمون یا جراحی هستند، اشتباه است و ممکن است درمورد بعضی از آن‌ها صدق کند و درمورد بعضی نه.
 
چیزی را باور کنید که خود فرد درمورد خودش به شما می‌گوید و بدون پیش‌داوری به حرف‌هایش گوش کنید. تئوری‌هایی که ممکن است یاد گرفته باشید را برایش بازگو نکنید یا تصور نکنید که تجربیات دوجنسه‌های دیگری که می‌شناختید یا شنیده بودید، شبیه به این فرد است.
 
تصور نکنید که این افراد به این علت می‌خواهند تغییر جنسیت بدهند که در زندگی گذشته‌شان آسیب روحی دیده‌اند یا بعنوان راهی برای فرار از بدنشان می‌خواهند تغییرجنسیت بدهند نظر شما در این باره چیست.