عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

مدت زیادی به سیستم خیره نشوید

مدت زیادی به سیستم خیره نشوید
بهتر است افراد درهنگام کار با مانتیور به صورت ارادى بیشتر پلک زده تا جریان اشک به صورت طبیعى بر روى چشم وجود داشته باشد.افرادى که ساعات متمادى در معرض مانیتور کامپیوتر هستند به دلیل توجه و تمرکز روى مانیتور، کمتر پلک مى‌زنند که این مسئله موجب کاهش جریان اشک چشم مى‌شود.‌

دکتر سهیلا فاضل نیا جراح و متخصص چشم گفت: پلک زدن کمتر در زمان قرار گیرى در مقابل کامپیوتر موجب کاهش رفلکس‌هاى پلکی، کاهش جریان اشک چشم بر روى ملتحمه و قرینه شده و در نتیجه قرمزی، تحریک پذیرى و خستگى چشم را موجب مى‌شود.

وى توصیه کرد: بهتر است افراد درهنگام کار با مانتیور به صورت ارادى بیشتر پلک زده تا جریان اشک به صورت طبیعى بر روى چشم وجود داشته باشد و در صورت شدت علائم از قطره هاى استاندارد اشک چشم استفاده نمایند.‌‌ ‌

وى در خصوص شفاف شدن چشم گفت: در این زمینه مصرف قطره‌هاى چشمى توصیه نمى‌شود. زیرا مصرف برخى از قطره‌هاى حاوى کورتون بدون تجویز پزشک خطرناک است. همچنین مصرف سایر قطره‌ها نیز به علت داشتن مواد نگه دارنده در درازمدت توصیه نمى‌شود.‌‌