عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

بهشان خرده نگیرید !

مجموعه : مطالب عاشقانه
بهشان خرده نگیرید !
 آدمهایی هستند که شاید کم بگویند "دوستت دارم"
یا شاید اصلا به زبان نیاورند دوست داشتنشان را
بهشان خرده نگیرید !
این آدمها فهمیده اند "دوستت دارم" حرمت دارد،

مسئولیت دارد…
ولی وقتی به کارهایشان نگاه کنی،
دوست داشتن واقعی را میفهمی…
میفهمی که همه کار میکند تا تو بخندی…
تا تو شاد باشی…
آزارت نمیدهد…


دلت را نمیشکند….اری ؟نمیکشد
به هر دری میزند که با تو نباشند…
تا دلت را نشکنند!!!!
من این دوست داشتن را می ستایم…!!!!