آیا فکر میکنید باهوش هستید؟ (تست هوش)

آیا فکر میکنید باهوش هستید؟ (تست هوش)
اگر شما خود را جزء افراد باهوش میدایند بگویید اشبتاه کجاست:
 
۱۲۳۴۵۶۷۸۹
۱۲۳۴۵۶۷۸۹
۱۲۳۴۵۶۷۸۹
.
.
.
.
.
.
.
یعنی شما الآن به این موضوع تمرکز کرده اید که اشکال ارقام را پیدا کنید؟!
سخت در اشتباهید!اشکال این است که:
کلمه میدانید، میدایند- تایپ شده و
کلمه اشتباه- اشبتاه!
من نگفتم اشتباه در اعداد است!
بهتر نیست برگردیم اول اتبدایی بخونیم؟
.
.
.
.
.
حتی کلمه اول ابتدایی هم اشتباهه!!

مطالب خواندنی و جالب

گالری عکس های دیدنی و جالب