اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

سگی که 17 توله به دنیا آورد! (عکس)

سگی که 17 توله به دنیا آورد! (عکس)

سگی که 17 توله به دنیا آورد را در عکس های زیر مشاهده می کنید. به گزارش ایران ناز شیپ داگی به نام استلا، به تازگی در زایمان خود 17 توله سگ به دنیا آورده است. استلا در Napa Grass Farmer که گوشت ارگانیک برای مردم محلی تولید می کند، زندگی می کند. هنگامی که زمان زایمان او فرا رسید، صاحبش جان کوستانزو از دیدن اینکه او 11 پسر و 6 دختر به دنیا آورده، متعجب شد.

 

سگی که 17 توله به دنیا آورد! (عکس)

 

همه توله های او سالم هستند. دامپزشک او گفت که در طول سال های کاری اش، بیشترین تعداد توله ای که در یک نوبت زایمان دیده است 12 تا بوده است.

 

سگی که 17 توله به دنیا آورد! (عکس)

 

همچنین بعد از زایمان، دامپزشکان کلینیک حیوانات اعلام کردند که او یک رکورد ایالتی به دست آورده است. علاوه بر این او یک رکورد جهانی نیز برای یزرگترین زایمان در میان شیپ داگها به نام خود ثبت کرد.

 

سگی که 17 توله به دنیا آورد! (عکس)

 

در میان رکوردهای جهانی همه گونه های سگ نیز ، هم اکنون سگ ماستیف ناپلیتنی به نام تیا با زایمان 24 توله سگ در سال 2004، رکورد زایمان سگها را در دست خود دارد.

 

سگی که 17 توله به دنیا آورد! (عکس)

 

سگی که 17 توله به دنیا آورد! (عکس)