اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

بلندترین لباس مجلسی جهان بر تن خانم بندباز مشهور!

بلندترین لباس مجلسی جهان بر تن خانم بندباز مشهور!

هنری هولند، به خاطر طراحی های عجیب و غریب خود مشهور است ولی این بار به راستی لباسی بسیار متفاوت تر از همیشه ابداع کرده است! به گزارش ایران ناز او که این لباس را مخصوص مراسم بازگشایی جدیدترین مرکز خرید "Leeds" طراحی کرده است در عین حال رکورد شکنی نیز کرده است.

او لباس بلندی به طول 15 متر و عرض 480 متر مربع تهیه کرده است. مدل بلندترین پیراهن جهان در این مراسم ، بندباز هوایی مشهور، خانم کالیت مارو بود.  هزاران مشتری این مرکز خرید با حیرت سرها را بالا گرفته و به بلندترین لباس جهان که از داخل یک جعبه بزرگ هدیه بیرون آمد می نگریستند.
 

 

بلندترین لباس مجلسی جهان بر تن خانم بندباز مشهور!

بلندترین لباس مجلسی جهان بر تن خانم بندباز مشهور!

بلندترین لباس مجلسی جهان بر تن خانم بندباز مشهور!

بلندترین لباس مجلسی جهان بر تن خانم بندباز مشهور!

بلندترین لباس مجلسی جهان بر تن خانم بندباز مشهور! 

بلندترین لباس مجلسی جهان بر تن خانم بندباز مشهور!