اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

نوشیدن قهوه كافئین‌دار

نوشیدن قهوه كافئین‌دار
نتایج یك تحقیق توسط انجمن سرطان آمریكا با بررسی اثرات مصرف قهوه كافئین‌دار، قهوه بدون كافئین و چای در افراد مبتلا به سرطان كشنده دهان و حلق طی یك دوره 26 ساله نشان داد، نسبت به كسانی كه قهوه نمی‌نوشند، مصرف بیش از 4 فنجان قهوه كافئین‌دار در روز با كاهش 50 درصدی مرگ و میر حاصل از این سرطان همراه است.

نتایج حاصل از این گزارش با مشاهدات بیشتر می‌افزاید كه احتمال نسبی وقوع این خطر به طور وابسته به دوز مصرف قهوه با نوشیدن هر فنجان در روز كاهش یافته و این ارتباط مستقل از جنس، وضعیت استعمال دخانیات و مصرف الكل بوده است.

به گفته محققان قهوه یكی از رایج ترین نوشیدنی‌های مصرفی در جهان است و حاوی انواع مختلفی از آنتی‌اكسیدان‌ها، پلی فنول‌ها و سایر تركیبات بیولوژیكی فعال است كه می‌تواند به محافظت در برابر ابتلا و یا پیشرفت سرطان‌ها كمك كند.

گفتنی است: سرطان دهان و حلق یكی از 10 سرطان شایع در جهان بوده و مطالعات قبلی نیز نشان داده‌اند كه مصرف قهوه با كاهش خطر ابتلا به این سرطان ارتباط دارد كه در این میان یافته‌های حاصل از این مطالعه شواهد مبتنی بر اثر محافظتی قهوه كافئین دار را بر ابتلا و یا پیشرفت سرطان دهان و حلق تقویت می‌كند.