دیناسور آبهای فلوریدا به دست صیادان افتاد (عکس)

دیناسور آبهای فلوریدا به دست صیادان افتاد (عکس)
یک ماهیگیر فلوریدایی موجود 4-متری بزرگی صید کرده که آنقدر قدیمی است که پشتش کشتی چسب، چسبیده است. این جانور عجیب و نادر 3601 کیلویی در آبهای ساحل میامی صید شد و بخاطر نادر بودنش، اسمش را "دایناسور" گذاشته اند که بسیار بزرگ است.
 
دیناسور آبهای فلوریدا به دست صیادان افتاد (عکس)

ناخدا مارک کوارتیانو، تصویری از این جانور در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است. این موجود که در آبهای عمیق زندگی می کند در لیست قرمز گونه های در خطر قرار دارد و اطلاعات زیادی در مورد آن موجود نیست. 
 
دیناسور آبهای فلوریدا به دست صیادان افتاد (عکس)
 
ناخدا مارک، بعد از برچسب گذاری روی این جانور، آن را به اقیانوس برگرداند. ماه گذشته نیز دو مار دریایی نادر در ساحل جنوب کالیفرنیا کشف شد و ترس مردم را به عنوان نشانه ای از وقوع فاجعه طبیعی قریب الوقوعی برانگیخت.
 
دیناسور آبهای فلوریدا به دست صیادان افتاد (عکس)