اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

عاقبت برداشتن لقمه بزرگ تر از دهان! (عکس)

عاقبت برداشتن لقمه بزرگ تر از دهان! (عکس)

عاقبت برداشتن لقمه بزرگ تر از دهان!

 

به گزارش ایران ناز مردم منطقه روستايي “اودونو”با یک پدیده عجیب در ساحل دریا روبروشدند. این پدیده عجیب لاشه یک کوسه عطیم الجثه بود که امواج دریا آن را نزدیک ساحل آورده بود. نکته عجیب درباره لاشه این کوشه لاک پشتی بود که میان آرواره‌های او قرار داشت.

عاقبت برداشتن لقمه بزرگ تر از دهان! (عکس)

 

به نظر می‌رسد این کوسه تلاش کرده است این لاک پشت دریایی بزرگ را ببلعد اما لقمه آنقدر بزرگ و سخت بوده که از دهان او پایین نرفته و همانجا گیرکرده است. کوسه نه توانسته او را قورت بدهد و نه بیرون بیاندازد و همین باعث مرگش شده است.

عاقبت برداشتن لقمه بزرگ تر از دهان! (عکس)