عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

تصاویری از یک اسب با سم های عجیب و غریب

تصاویری از یک اسب با سم های عجیب و غریب

متأسفانه شخصی که از این اسب نگهداری می کرده کاملا به وضعیت او بی توجه بوده و در کمال سنگدلی اسب بیچاره را رها کرده و سم ها و موهای او را کوتاه نکرده است.

همانطور که در تصاویر می بینید سم های این اسب بیش از حد بزرگ شده و باعث اذیت اسب بیچاره در هنگام حرکت می شود.

تصاویری از یک اسب با سم های عجیب و غریب

تصاویری از یک اسب با سم های عجیب و غریب

تصاویری از یک اسب با سم های عجیب و غریب