عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

دعای مجرب چه دعایی است؟

مجموعه : دینی و مذهبی
دعای مجرب چه دعایی است؟

مُجَرّبات كلمه اي عربي بوده و جمع « مجرّب » است. معني فارسي آن هم «آزموده شده » هاست. در اصطلاح علوم غريبه و بخصوص در دعا نويسي ، اين كلمه به اعمالي اطلاق مي شود كه بارها آزموده شده و موثر بودنشان  مورد تأئيد اساتيداين علم قرار گرفته است.البته ذكر اين نكته را هم در همينجا لازم مي دانم كه عرض كنم، تمام مباحث اين وبلاگ فقط و فقط درباب دعا بوده و ما اصولاًمسائلي از قبيل،سحر و جادو و تسخيرات واحضارجن و روح و مانند اينها را كار نمي كنيم.پس وقتي صحبت از مجربات مي كنيم، منظور ما ادعيه مجرب است و نه چيز ديگر.

بعنوان مثال ممكن است شما در يك كتاب قديمي به آيه اي از قرآن مجيد برخورد كنيد كه نويسنده مدعي شده قرائت آن آيه به تعداد خاص و در ساعات و روزهاي خاصي در برطرف كردن فقر و فاقه موثر است و در اثبات ادعاي خود نام اساتيد خود و يا بزرگاني را كه به اين عمل متمسك شده و نتيجه گرفته اند را ذكر مي كند. چنين چيزي اگر واقعيت داشته باشد جزو مجربات به حساب مي آيد. حال ببينيم اين اعمال اصولاً وجود داشته و حقيقت دارند يا خير؟پاسخ را در جواب سؤال دوّم مطالعه كنيد.

آيا اعمالي كه به نام مجربات خوانده مي شود حقيقت داشته و مؤثر واقع مي شوند؟

افراد زيادي در باره علوم غريبه و بخصوص اثرادعيه پرسشهايي دارند كه بنده هم به آنها جواب مي دهم؛ اما در اين بين هستند كساني كه هيچ اعتقادي به اين مسائل نداشته و مي گويند: چطور ممكن است تكرار يك اسم از اسماءالله و يا قرائت يك آيه از قرآن بتواند در معيشت و ارتقاء وضعيت مالي اشخاص موثر باشد؟حال براي اوّلين بار ما اين مسائل رافارغ از ديدگاه مذهبي و به شكلي‌كاملاً علمي مورد بحث و بررسي قرار داده و پاسخ شايسته اي به سؤالات اين چنيني ارائه مي دهيم،باشد كه مورد قبول حق تعالي قرار بگيرد.

از نظريك مسلمان وبخصوص يك فرد شيعه،قرآن مجيد و كلام پيامبر( ص) وائمه معصومين ( ع )سه منبعي هستند كه هرگز در درستي آنهانمي توان شك كرد.بنابراين اگردر قرآن آمده باشد كه خواندن نمازباعث افزايش رزق و روزي افراد مي‌گردد ديگر حجت تمام است، زيرا قرآن كلام خداست.اما اگر مطلبي در قرآن نيامده  ولي از طرف پيامبر ( ص) و يا يكي از ائمه معصومين ( ع ) نقل شده و به انجام آن تأكيد شده باشد چطور؟ پاسخ اين است:از آنجا كه به فرموده قرآن سخن پيامبر كلام خداست وسخنان ائمه نيز چنين است، پس هيچ فرقي در كلام پيامبر يا امام و نص صريح قرآن وجود ندارد.تا همينجا براي قانع شدن يك فرد مسلمان شيعه كفايت مي كند.اما هستند افرادي كه هيچ اعتقادي به مذهب ندارند و يا در اين زمينه شكاكند اما پيرو حقيقتند و اگر واقعيت مطلب برايشان بيان شده و اثبات گردد آن را مي پذيرند.مطلب بعدي براي چنين كساني نوشته مي شود، هرچند كه مطالعه آن براي همه مفيد است.

اوّلين مطلب ، در اين زمينه بررسي شناخت افراد از جهان هستي است. تا زماني كه مايقين داشته باشيم كه كلمات وحروف تنها يكسري اصوات و نمادهايي هستند كه ما براي برقراري ارتباط با ديگران آنها را به‌كار مي گيريم و در آنها هيچ قدرت ماوراءالطبيعه اي وجود ندارد، مسلماً اين مطلب را هم نخواهيم پذيرفت كه آنها مي توانند در زندگي ما مؤثر واقع شوند. پس در قدم اوّل بايد اين شناخت اصلاح يا دگر گون شود.

واقعيت اين است كه در حال حاضر تمام دانشمندان علم فيزيك اين مطلب را پذيرفته اند كه بين تمام اجزاي عالم يك ارتباط هوشمندانه اي وجود دارد. من لازم مي دانم روي كلمه      « هوشمندانه » تأكيد بخصوص داشته باشم. زيرا كه حقيقت هم همين است . ما همه اين مطلب را قبول داريم كه جهان از اتم ساخته شده است. حال سؤال اين است كه چه شعوري و چگونه اعمال ذرات درون اتم ها راكنترل و هدايت مي كند؟ آيا شما هم داستان آن دانشمند ژاپني را شنيده ايد كه روي شعور درون آب آزمايشاتي انجام داده و به نتيجه هم رسيده بود؟ گذشتگان ما از هزاران سال قبل مي دانستند كه ذرات آب هم شعور دارند، بهمين دليل است كه بعضي از ادعيه را درون آب يا شربت حل كرده و براي شفاي بيماران يا ايجاد محبت به كار مي برند.حال اگر ارتباطي بين آب وجسم وروح افراد وجود نداشت، اين كارها چه فايده اي داشتند؟

در حال حاضر و در علم پزشكي ما نوعي درمان بنام « موسيقي درماني » داريم. حال سؤال اين است :اگر بين صدا و بيماري ها ارتباطي وجود نداشته باشد پس اين كار چه فايده اي براي بيمار دارد؟

ما در جهاني زندگي مي كنيم كه تمام اجزاي آن زنده و با شعورند.خداوند متعال در قرآن كريم و در سوره الرحمن مي فرمايد: درخت و ستاره براي خدا سجده مي كنند.

اگر درخت و ستاره فاقد شعور باشند چگونه مي توانند عمل سجده را كه خاص موجودات با شعور است ( چون عملي است كه از روي آگاهي انجام مي گيرد) بجا بياورند؟

حروف و اعداد هم جزئي از اين جهانند؛ لذا آنها هم شعور داشته و به اذن خدا مي توانند در زندگي ما مؤثر واقع شوند.هر حرف يا عددي از نظر قدرت دروني مي تواند واجد يكي از اين سه صفات باشد.

1-  قدرت مثبت .

2-  قدرت منفي .

3-  قدرت خنثي.

اساتيد علوم غريبه ازاين مسائل بخوبي آگاهند،لذا وقتي كه شخصي مشكلي دارد و براي حل آن به يك استاد علوم غريبه مراجعه مي كند، وي به تناسب آن مشكل اسمي از اسماء الهي را كه خنثي كننده آن مشكل است بعنوان ذكر به فرد مي دهد تا با استفاده روزمره از آن مشكل

خود را به اذن خدا حل كند. حتي اين مسئله كه شخص در چه ساعاتي و چند بار و در چه وضعيتي بايد آن ذكر را به كار ببرد از روي حساب و كتابي دقيق تعيين شده وبه فرد داده مي شود و اينگونه است كه با استفاده ازذكرگاهي اوقات نتايجي درحد معجزه حاصل مي گردد.