تفریحات خانواده پهلوی به وسیله قایق (عکس)

سفر به جزیره کیش و قایق سواری از تفریحات خانواده پهلوی بود که تحت هیچ شرایطی ترک نمی شد.

تفریحات خانواده پهلوی به وسیله قایق (عکس)

مطالب خواندنی و جالب

گالری عکس های دیدنی و جالب