اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

روزه دارانی که از افطار تا افطار غذا می خورند

روزه دارانی که از افطار تا افطار غذا می خورند
 چاقتر از افرادی می شوند که افطار ، سحری ویک وعده نیمه شب میخورند هستند ؟ نظر شما در این باره چیست ؟اگر روزه دار یک وعده افطار بخورد دستگاه گوارش برای هضم هر وعده غذا مقداری انرژی مصرف می کند .اگر فرض كنیم سهمیه ی روزانه ی غذای یك شخص 2000 كالری است شخصی كه می خواهد چاق شود باید این مقدار را در یك وعده بخورد تا بدن او یك بار برای هضم غذا انرژی صرف كند برعكس،
 
افرادی كه می خواهند لاغر شود، بهتر است که 2000 كالری را در 5 نوبت (400 كالرى) بخورند، زیرا در این حالت بدن او 5 بار برای هضم غذا انرژی مصرف می کند و زودتر لاغر می شود. از طرف دیگر هنگام خوردن، متابولیسم پایه ی بدن افزایش مى یابد و این امر منجر به كاهش سریع تر وزن می شود (ناگفته نماند كه این موضوع فقط در حالت ثابت ماندن مقدار غذای دریافتی در هر دو حالت صدق می کند).

دكتر پاول فابری و همكارانش در شهر پراگ تحقیقی انجام دادند كه طی آن، افرادی را به 6 دسته تقسیم كردند تا با پذیرایی 1 تا 6 وعده از آنان با رژیم مساوی از نظر كالری و نوع غذا به اثرات احتمالی كم و زیاد شدن وعده ی غذایی انسان پى ببرند. نتیجه ی مطالعه نشان داد در گروه هایی كه در روز 3 وعده یا كمتر غذا می-خوردند وزن وچربی بدن بیشتر از كسانی بود كه در شبانه روز پنج یا شش وعده غذا می خوردند. همچنین مشاهده شد، در گروهی كه تعداد نوبتهای غذایی آنها كمتر بود، میزان كلسترول بیشتر بود.

از طرف دیگر دو یا سه وعده غذای كم، سبب می شود تا انسولین كمتر از زمانی ترشح شود كه یك وعده غذای زیاد مصرف مى كند بنابراین از خوردن یك وعده ناهار به مقدار زیاد در روز به گمان این كه این وعده هم صبحانه وهم ناهار باشد خودداری كنید. پس خوردن سه وعده غذا به مقدار كم، بسیار بهتر است از یك یا دو وعده به مقدار زیاد. برای اینست که اصرار داریم که در ماه مبارک حتما سحری بخورید وحتما یک وعده نیمه شب میل کنید .