اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

گزارش تصویری از سوء استفاده وقیحانه از کودکان!!

گزارش تصویری از سوء استفاده وقیحانه از کودکان!!
معرکه گیری، نان خوردن با اشک بچه ها، وقیحانه ترین نوع سوءاستفاده از کودکان کار، هر چند نمی شود حتی به این رفتار "کار" گفت.