عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

احساس های از یاد رفته

مجموعه : مطالب عاشقانه
احساس های از یاد رفته
 قلم های بی صدا
ساعت های تکراری
رفتن های بیهوده

پنجره های بسته
و نگاه های خسته
بیچاره دلم :
 
پشت میله های انتظار
 
چنبره زده
واژه ها در حنجره بغض شده اند
تمام من در ناتمام دیگری به خواب رفته
شب ها چادر سکوت بال می گشاید
در خودم گم شده ام
امان از :
 
……….روزهای بی خاطره