عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

عاقبت ورود بدون اجازه به خوابگاه پسران (عکس)

گاهی اوقات در خوابگاه‌های پسران کارهایی انجام می‌شود که حتی به عقل جن هم نمیرسد. این هم یک نمونه از اقدامات این دانشجویان خوشفکر که برای عبرت گرفتن سایر موش های موزی در یکی از این خوابگا‌ها انجام شده است

عاقبت ورود بدون اجازه به خوابگاه پسران (عکس)

عاقبت ورود بدون اجازه به خوابگاه پسران (عکس)