اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

هنر زیبای توازن بین سنگ ها ! (عکس)

هنر زیبای توازن بین سنگ ها ! (عکس)
آدریان گری، هنرمندی است که به گونه ای سنگ ها را روی هم قرار می دهد تا با برقراری یک توازن وزنی ظریف بتوانند در عجیب ترین حالت ها روی هم قرار بگیرند.
 

هنر زیبای توازن بین سنگ ها ! (عکس)

هنر زیبای توازن بین سنگ ها ! (عکس)

هنر زیبای توازن بین سنگ ها ! (عکس)

توازن در چیدن سنگ ها

هنر زیبای توازن بین سنگ ها ! (عکس)

هنر زیبای توازن بین سنگ ها ! (عکس)

هنر زیبای توازن بین سنگ ها ! (عکس)

هنرنمایی با سنگ

هنر زیبای توازن بین سنگ ها ! (عکس)

هنر زیبای توازن بین سنگ ها ! (عکس)

هنر زیبای توازن بین سنگ ها ! (عکس)