اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

تلاشی زیبا با پایانی غم انگیز (تصاویر)

تلاشی زیبا با پایانی غم انگیز (تصاویر)

تصاویری که دیدن آن شیرینی این تلاش زیبا را به ما انسان ها گوش زد می کند!

 

لحظات شگفت انگیز نجات یک کره گوره خر از گل و لای توسط کرگدن غول پیکر با پایان غم انگیزی همراه بود.
مجله مراحم: “رول ون مویدن” راهنمای گردشگران و عکاس طبیعت هنگام گردش در منطقه حفاظت شده “مادیک وی رزرو” در افریقای جنوبی با این صحنه خارق العاده مواجه شد. او ابتدا کره گوره خر را در حالی که در میان گل و لای گیر کرده و امیدی به زنده بودن او نمی رفت مشاهده می کند. او احتمال می دهد مادر این گوره خر هم از نجات او ناامید شده و محل را ترک کرده باشد.
 
با این حال کرگدنی که در آن حوالی بود و صدای این کره را شنید سعی کرد شانس دوباره برای زندگی به او بدهد. کرگدن وارد گل ولای شده و با شاخ هایش به زیر بدن کره می‌زند تا او را بلند کند. آنطور که مویدن در ذیل عکس هایی که برای “مدیا درام” فرستاده نوشته او موفق می‌شود کره را از گل و لای دربیاورد اما تغییری در سرنوشت کره بوجود نمی‌آید؛ چرا که جراحات ناشی از شاخ کرگدن بر بدن کره می‌نشیند و در نهایت موجب مرگ او می‌شود.

 

تلاشی زیبا با پایانی غم انگیز (تصاویر)

 

تلاشی زیبا با پایانی غم انگیز (تصاویر)

 

تلاشی زیبا با پایانی غم انگیز (تصاویر)

 

تلاشی زیبا با پایانی غم انگیز (تصاویر)

 

تلاشی زیبا با پایانی غم انگیز (تصاویر)