دستورات پنچگانه زیر را رعایت كن !

مجموعه : دانستنی ها
دستورات پنچگانه زیر را رعایت كن !
1- باید بفهمم.

2- باید شروع كنم .

3- باید برنامه ریزی كنم .

4- باید دست به كار شوم .

5- باید ادامه دهم.

شخصیتت را با چهار عنصر اصلی پرورش بده !

1- روح و روان : با عبادت و استقامت .

2- نفس و درون : با تزكیه و تهذیب .

3- عقل و اندیشه : با اندیشه و تدبر .

4- جسم : با ورزش و تمرین .

مطالب خواندنی و جالب

گالری عکس های دیدنی و جالب