عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

دستورات پنچگانه زیر را رعایت كن !

مجموعه : دانستنی ها
دستورات پنچگانه زیر را رعایت كن !
1- باید بفهمم.

2- باید شروع كنم .

3- باید برنامه ریزی كنم .

4- باید دست به كار شوم .

5- باید ادامه دهم.

شخصیتت را با چهار عنصر اصلی پرورش بده !

1- روح و روان : با عبادت و استقامت .

2- نفس و درون : با تزكیه و تهذیب .

3- عقل و اندیشه : با اندیشه و تدبر .

4- جسم : با ورزش و تمرین .