اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

روش خنده دارخانواده ای برای تشخیص 4 قلوها(عکس)

روش خنده دارخانواده ای برای تشخیص 4 قلوها(عکس)
اکثر خانواده هایی که دارای فرزندان چند قلو هستند دچار مشکل تشخیص آنها از یکدیگر هستند.وقتی این کودکان به محیط جامعه از جمله مدرسه وارد می شوند این مشکل برای دیگران هم ایجاد می شود. به گزارش ایران ناز، در کشور چین خانواده ای که دارای فرزند چهار قلو هستند ابتکار جالبی انجام داده اند.
 
این چهارقلوها به قدری شبیه هم هستند که پدر و مادر آنها نمی توانند آنها را از یکدیگر تشخیص دهند و برای اینکه این مشکل برای معلم این کودکان کمتر شود مادر آنها این کودکان شش ساله را برای شروع سال تحصیلی به آرایشگاه برده است و موهای آنها را  به صورت شماره تراشیده است که در تصاویر زیر ملاحظه می شود:
 

روش خنده دارخانواده ای برای تشخیص 4 قلوها(عکس)

 

روش خنده دارخانواده ای برای تشخیص 4 قلوها(عکس)

روش خنده دارخانواده ای برای تشخیص 4 قلوها(عکس)