اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

خواستگاری حیرت انگیز باغبان از دختر مورد علاقه اش (عکس)

خواستگاری  حیرت انگیز باغبان از دختر مورد علاقه اش (عکس)

خواستگاری در میان طبقات شغلی مختلف است. مثلا اندی کامرون تصمیم گرفت در دل طبیعت سبز از نامزد اینده خود خواستگاری نماید.
اندی به همراه نامزد 25 ساله خود در هتل کار می نمایند.با این تفاوت که خانم کایلی هاوثورن در قسمت پذیرش هتل کار می نماید و اندی به شغل باغبانی در هتل مشغول است.
اندی قبل از اینکه مراسم خواستگاری خود را در هتل ارسکاین بریج ترتیب دهد با مهارت تمام با ماشین چمن زنی جمله”آیا با من ازدواج می کنی؟”را روی زمین چمن محوطه هتل نگاشت.

خواستگاری  حیرت انگیز باغبان از دختر مورد علاقه اش (عکس)

خواستگاری  حیرت انگیز باغبان از دختر مورد علاقه اش (عکس)

سپس از نامزد اینده خود درخواست نمود به طبقه پنجم هتل رفته و نظری به پایین بیندازد. سپس فورا اندی بالا رفت و به محض اینکه خانمش در را گشود از او پرسید ایا با من ازدواج می کنی؟هنگامی که جواب بله را گرفت حلقه انگشتر را تقدیم وی نمود.

مدیر هتل نیز از این حرکت خوشش آمد و بقیه روز را به انها مرخصی داد تا خوش باشند.اندی و نامزدش در بیشابتون اسکاتلند زندگی می نمایند انها تصمیم دارند تابستان سال اینده مراسم ازدواج رسمی خود را برگزار نمایند.
کایلی می گوید ما عشقمان را در هتل یافتیم و تصمیم داریم در همین جا مراسم ازدواج خود را برگزار نماییم.مراسم جذابی خواهد شد.به خاطر اینکه همه همکارانمان حضور خواهند داشت.