اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

اثر هنری دانشجویان آلمانی روی دکل برق (عکس)

اثر هنری دانشجویان آلمانی روی دکل برق (عکس)

چطور می توان اجسام خشک بی روح را جان تازه بخشید و زیبایی را به طبیعت و شهر باز گردانند ؟

 تعدادی از دانشجویان هنر در آلمان ایده ای جالب برای تزئیین یک دکل برق اجرا کرده اند.
آنها با استفاده از شیشه های رنگین این دکل برق را به یک اثر هنری تبدیل کرده اند و ظاهر زشت و خشک این دکل برق را کلا تغییر داده اند.

اثر هنری دانشجویان آلمانی روی دکل برق (عکس)