امیدی را بده به من تا کنارت بمانم!

مجموعه : مطالب عاشقانه
امیدی را بده به من تا کنارت بمانم!
سختـﮧ حرفم…
ولے باید رفت.دیگـﮧ تمومـﮧ…
دیگـﮧ بریدم…
دیگـﮧ خستـﮧ ام از اینکـﮧ هرچے هے اومدمو نرسیدم…

سختـﮧ حرفم…
ولے باید بدونے خستـﮧ ام…
ولے باید بدونے کـﮧ میرم با یـﮧ یادگارے رو دستم…
با یـﮧ یادگارے رو دستم…

سختـﮧ رفتن بس کـﮧ سردم من حرف دلایـﮧ شکستم…
من با هر خاطره با غم میرم با اینکـﮧ وابستم…

سختـﮧ رفتن…
تلخـﮧ حرفم..
ببین من درارو بستم…
من از غروب جمعـﮧ ام…


حتے از سکوت صبحم…
خستـﮧ ام…
خستـﮧ ام…
خستـﮧ ام…

مطالب خواندنی و جالب

گالری عکس های دیدنی و جالب

Xبستن تبلیغ
بواسیر